Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT093 0113  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 21/10-2017 fm SB 20/12-2017 em SB 20/08-2018 fm M
32 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
32 EEK221 0108 E 2)  D Tillämpade elektromagnetiska beräkningar, Projekt 7,5
32 ENM050 0107 E 3)  B+ Analys av elkraftsystem, Tentamen 7,5 27/10-2017 em H 20/12-2017 em M 23/08-2018 fm SB_MU
32 ENM095 0108 E 2)  C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 26/10-2017 em H 20/12-2017 em M 21/08-2018 em M
32 ESS076 0107  C+ Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 5,0 23/10-2017 fm SB 19/12-2017 em SB 30/08-2018 fm SB
32 ESS076 0207 S C+ Olinjär och adaptiv reglering, Laboration 2,5
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 25/10-2017 fm SB_MU 21/12-2017 em SB 27/08-2018 fm M
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 27/10-2017 em SB 19/12-2017 fm SB 24/08-2018 em SB
37 MCC092 0116  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 26/10-2017 fm H 21/12-2017 fm M 27/08-2018 fm M
37 MCC092 0216  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 23/10-2017 em H Ändring 20/12-2017 fm M 24/08-2018 em M
45 TEK315 0108 E D+ Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 24/10-2017 em SB 20/12-2017 em SB 23/08-2018 em SB
30 TME121 0112  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 23/10-2017 fm M 19/12-2017 em M 29/08-2018 fm L Ändring
30 TME121 0212 S B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
32 EEK201 0108 E 2)  C+ Avreglerade elmarknader, Tentamen 7,5 13/01-2018 fm SB 05/04-2018 fm M 31/08-2018 fm SB
45 ENM035 0107 E D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ENM100 0108 E 2)  D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 09/01-2018 em SB 06/04-2018 fm SB 29/08-2018 em SB
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
32 MTT035 0107 S 3)  D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 10/01-2018 em SB_MU 06/04-2018 em SB 22/08-2018 em M
30 SJO955 0117 E 4)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 10/01-2018 fm L 06/04-2018 em L 28/08-2018 fm L
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 10/01-2018 em SB_MU 04/04-2018 em M 28/08-2018 em M
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 08/01-2018 em H 04/04-2018 fm SB_MU 31/08-2018 fm SB
45 VMI010 0100 S D+ Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 09/01-2018 em SB 05/04-2018 fm M 29/08-2018 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Obligatorisk kurs - välj ett kurstillfälle (EEK150). Kursen krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: För årskurs 2 (EEK201, EEK221, ENM095, ENM100): 1 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Obligatorisk: Läs i årskurs 2 om du inte läste den i årskurs 1 (ENM050, MTT035)
4) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.