Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ENM050 0107 E B+ Analys av elkraftsystem, Tentamen 7,5 27/10-2017 em H 20/12-2017 em M 23/08-2018 fm SB_MU
32 ENM055 0107 E D+ Elektriska drivsystem 1, Tentamen 7,5 24/10-2017 em SB_MU 19/12-2017 em SB 27/08-2018 em M
Valbara kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 25/10-2017 fm SB_MU 21/12-2017 em SB 27/08-2018 fm M
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0
30 TME121 0112  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 23/10-2017 fm M 19/12-2017 em M 29/08-2018 fm L Ändring
30 TME121 0212 S B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 13/01-2018 em H 04/04-2018 em M 28/08-2018 em M
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 MTT035 0107 S D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 10/01-2018 em SB_MU 06/04-2018 em SB 22/08-2018 em M
Valbara kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 08/01-2018 em H 04/04-2018 fm SB_MU 31/08-2018 fm SB
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 ENM065 0107 E 1)  C+ Drift av elkraftsystem, Tentamen 7,5 17/03-2018 fm SB_MU 07/06-2018 fm SB 30/08-2018 em M
32 ENM075 0107 E 1)  A+ Elektriska drivsystem 2, Tentamen 7,5 14/03-2018 fm SB_MU 05/06-2018 em M 24/08-2018 em M
32 MTT060 0109  2)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
32 MTT060 0209 S 2)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 16/03-2018 em SB 08/06-2018 em SB 24/08-2018 fm M
32 SSY156 0115 S A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY280 0111  D+ Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning + lab 4,5
32 SSY280 0211 S D+ Modellprediktiv reglering, Tentamen 3,0 16/03-2018 fm H Ändring 08/06-2018 em SB_MU 21/08-2018 fm M
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 07/06-2018 em M 21/08-2018 em SB
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 16/03-2018 em M 05/06-2018 fm SB Ändring 28/08-2018 fm M
45 VMI035 0101 S B Miljömanagement, Tentamen 7,5 15/03-2018 fm M 08/06-2018 fm SB 25/08-2018 fm SB

Läsperiod 4
Valbara kurser
32 ENM070 0107 E 1)  A+ Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 02/06-2018 em SB 06/10-2017 em M 31/08-2018 em M
32 MTT040 0107 S 1)  D Högspänningsteknik 2, Tentamen 7,5 29/05-2018 em M 07/10-2017 fm M 20/08-2018 fm M
32 SSY190 0107  C Inbyggda styrsystem, Tentamen 5,0 31/05-2018 em SB_MU 06/10-2017 fm M 23/08-2018 fm SB_MU
32 SSY190 0207 S C Inbyggda styrsystem, Laboration 2,5
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 30/05-2018 em SB 07/10-2017 em SB 31/08-2018 em M
30 TME047 0214 S Chalmers formula student, Projekt 12,0
45 VTM081 0199 S D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 01/06-2018 fm SB_MU 07/10-2017 fm SB 30/08-2018 em SB


1) Obligatoriskt valbara: För årskurs 1 (ENM065, ENM070, ENM075, MTT040): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.