Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
70 RRY025 0107 E 1) 2) 3) 4) 5)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 26/10-2017 em H Ändring 20/12-2017 em M 24/08-2018 em M
32 SSY121 0110 E 1) 2) 3) 4)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 23/10-2017 em H Ändring 20/12-2017 fm M 24/08-2018 em M
32 SSY165 0107  2) 5)  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 21/10-2017 fm M 20/12-2017 fm M 31/08-2018 fm SB
32 SSY165 0207 S 2) 5)  C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
16 TIF030 0105 E 3) 5)  C+ Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 26/10-2017 em SB 20/12-2017 fm M 31/08-2018 fm SB
28 TIF045 0105 E 3)  Generell och molekylär mikroskopi, Projekt 7,5
30 TME121 0112  1) 4)  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 23/10-2017 fm M 19/12-2017 em M 29/08-2018 fm L Ändring
30 TME121 0212 S 1) 4)  B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME192 0113  4)  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME192 0213 S 4)  C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 26/10-2017 em M 19/12-2017 fm M Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FKA116 0104 E 5) 6)  A+ Biologisk fysik, Tentamen 7,5
28 KLI011 0107 E 6) 7)  Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 10/01-2018 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MMF062 0103  4)  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S 4)  D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 09/01-2018 em M 04/04-2018 em M 21/08-2018 fm M
32 SSY125 0107 S 2)  A Digital kommunikation, Tentamen 7,5 13/01-2018 em M Ändring 06/04-2018 fm M 27/08-2018 em M
32 SSY261 0111  2)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 12/01-2018 fm SB 07/06-2018 em M 28/08-2018 em M
32 SSY261 0211 S 2)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
32 SSY267 0114 E 1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Avancerad biomedicinsk teknik, Projekt 7,5
32 SSY285 0111  1) 2) 4) 5)  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 1) 2) 4) 5)  A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 08/01-2018 em H 04/04-2018 fm SB_MU 31/08-2018 fm SB
37 TDA357 0106  1) 3)  D+ Databaser, Tentamen 4,5 09/01-2018 em H 05/06-2018 em M Ändring 30/08-2018 em SB_MU
37 TDA357 0206 S 1) 3)  D+ Databaser, Laboration 3,0
16 TIF050 0105 E 3) 5) 6)  Medicinska material, Tentamen 7,5 12/01-2018 em SB 04/04-2018 fm M 27/08-2018 em M
30 TME202 0113  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del A, Laboration 2,0
30 TME202 0213  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del B, Tentamen 2,0 13/01-2018 em M 14/03-2018 em M Ändring
30 TME202 0313  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del C, Tentamen 2,0 14/03-2018 fm M Ändring
30 TME202 0413 S 4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del D, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KPO045 0199 E 6) 7)  Biologiska material, Tentamen 7,5 16/03-2018 em H Ändring 07/06-2018 em SB Ändring Kontakta examinator
21 KPO065 0104 E 6)  Tissue engineering, Tentamen 7,5 13/03-2018 em SB Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY280 0111  2)  D+ Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning + lab 4,5
32 SSY280 0211 S 2)  D+ Modellprediktiv reglering, Tentamen 3,0 16/03-2018 fm H Ändring 08/06-2018 em SB_MU 21/08-2018 fm M
37 TDA289 0110  1) 8)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA289 0210 S 1) 8)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
16 TIF040 0105 E 5)  A+ Bioteknisk fysik, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
28 KLI042 0117  6) 7)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Tentamen 6,0 28/05-2018 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI042 0217 S 6) 7)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Laboration 1,5
59 MCC020 0106 S 5)  B Nanobiovetenskap för informationsbehandling, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY186 0114  1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 31/05-2018 em M 07/10-2017 em SB 29/08-2018 em M
32 SSY190 0107  2)  C Inbyggda styrsystem, Tentamen 5,0 31/05-2018 em SB_MU 06/10-2017 fm M 23/08-2018 fm SB_MU
32 SSY190 0207 S 2)  C Inbyggda styrsystem, Laboration 2,5
16 TIF125 0107 E 6) 7)  Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 29/05-2018 fm SB 07/10-2017 fm M 31/08-2018 em M
30 TME196 0111  4)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 4)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 29/05-2018 fm M 07/10-2017 fm M 20/08-2018 fm M
11 TMS016 0101 E 3)  Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 30/05-2018 fm SB Ändring Kontakta examinator Ändring 29/08-2018 em SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX03 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0215  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: e-Health track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TDA289, TDA357, TME121)
2) Rekommendation: Signals and control track (RRY025, SSY121, SSY125, SSY165, SSY186, SSY190, SSY261, SSY267, SSY280, SSY285)
3) Rekommendation: Image track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, TDA357, TIF030, TIF045, TIF050, TMS016)
4) Rekommendation: Automotive track (MMF062, RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TME121, TME192, TME196, TME202)
5) Rekommendation: Biotechnical physics track (FKA116, MCC020, RRY025, SSY165, SSY186, SSY267, SSY285, TIF030, TIF040, TIF050)
6) Rekommendation: Biomaterial track (FKA116, KLI011, KLI042, KPO045, KPO065, SSY186, SSY267, TIF050, TIF125)
7) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KLI011, KLI042, KPO045, TIF125)
8) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.