Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE230 0108 E Matematisk programvara, Inlämningsuppgift 4,5
11 TMA660 0193 E Linjär algebra och geometri, Tentamen 4,5 23/10-2017 em SB_MU 19/12-2017 em SB_MU 27/08-2018 em SB
11 TMA970 0197 E Inledande matematisk analys, Tentamen 6,0 26/10-2017 fm SB_MU 21/12-2017 em SB_MU 31/08-2018 fm SB_MU

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0113  Mekanik 1, Tentamen 3,0 09/01-2018 em SB_MU 04/04-2018 fm M 22/08-2018 fm SB
11 MVE235 0108 E 1)  Matematisk orientering, Projekt 3,0
37 TIN213 0117  Programmeringsteknik, del A, Tentamen 3,0 06/04-2018 fm M Ändring 24/08-2018 fm J Ändring
11 TMA976 0105 E Matematisk analys, fortsättning, Tentamen 6,0 12/01-2018 em SB_MU 05/04-2018 fm SB_MU 23/08-2018 fm SB_MU

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0213 S Mekanik 1, Tentamen 4,5 15/03-2018 fm SB 20/12-2017 em SB 22/08-2018 fm SB
11 MVE035 0105 E Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 10/03-2018 em SB_MU 05/06-2018 em SB_MU 28/08-2018 em SB
37 TIN213 0217  Programmeringsteknik, Laboration 0,0
37 TIN213 0317 S Programmeringsteknik, del B, Tentamen 3,0 08/06-2018 fm M Ändring 28/08-2018 fm SB Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE301 0116  Sannolikhet, statistik och risk, Tentamen 7,5 31/05-2018 fm SB Ändring 06/10-2017 fm SB 21/08-2018 fm SB
11 MVE301 0216 S Sannolikhet, statistik och risk, Projekt 1,5
11 TMA671 0199 E Linjär algebra och numerisk analys, Tentamen 7,5 28/05-2018 em SB 07/10-2017 fm SB 25/08-2018 fm SB_MU Ändring


1) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.