Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 TMS150 0103 E Statistisk databehandling, Projekt 7,5
Valbara kurser
32 ESS017 0107  1)  D Reglerteknik, Tentamen 5,5 27/10-2017 fm M 21/12-2017 em M 24/08-2018 em M
32 ESS017 0207 S 1)  D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
28 KBB032 0107 E 1)  Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 25/10-2017 fm M 19/12-2017 em SB 20/08-2018 em M
30 MTF052 0106  1)  Strömningsmekanik, Tentamen 6,0 28/10-2017 fm M 21/12-2017 fm M 20/08-2018 fm M
30 MTF052 0206 S 1)  Strömningsmekanik, Laboration 1,5
37 TDA384 0117  1)  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 28/10-2017 fm SB 19/12-2017 em M 22/08-2018 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT037 0114  Datastrukturer, Laboration 3,0
37 DAT037 0214 S Datastrukturer, Tentamen 4,5 10/01-2018 em SB 05/04-2018 em M 23/08-2018 fm SB_MU
Valbara kurser
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 12/01-2018 fm SB 03/04-2018 em SB Ändring 28/08-2018 fm SB Ändring
37 TDA550 0104  1)  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 12/01-2018 em M 04/04-2018 fm M 22/08-2018 fm SB_MU
37 TDA550 0204 S 1)  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 09/01-2018 fm SB 05/04-2018 fm SB Ändring 21/08-2018 fm SB Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 13/03-2018 em M 28/08-2018 em M
11 MVE150 0107 E Algebra, Tentamen 7,5 16/03-2018 em SB Ändring 07/06-2018 fm SB Ändring 22/08-2018 fm SB Ändring
32 SSY305 0113 E 1)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 15/03-2018 em M 08/06-2018 em SB 20/08-2018 em M
37 TDA357 0106  1)  Databaser, Tentamen 4,5 16/03-2018 fm SB_MU 05/06-2018 em M 30/08-2018 em SB_MU
37 TDA357 0206 S 1)  Databaser, Laboration 3,0
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 14/03-2018 em SB Ändring 07/06-2018 em SB Ändring 30/08-2018 fm SB Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 MVE346 0115  4)  Miljö och matematisk modellering, Projekt 2,5
70 MVE346 0215 S 4)  Miljö och matematisk modellering, Tentamen 5,0 29/05-2018 fm SB_DATA 06/10-2017 fm J Ändring 29/08-2018 fm SB_DATA Ändring
Valbara kurser
32 SSY310 0113  1) 5)  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S 1) 5)  Reglerteknik, Tentamen 4,5 31/05-2018 em SB_MU 06/10-2017 em M 31/08-2018 fm SB
30 TME061 0114  1) 5)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
30 TME061 0214 S 1) 5)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 30/05-2018 fm M 06/10-2017 em M 28/08-2018 fm M
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: - (DAT326, ESS017, KBB032, MTF052, SSY305, SSY310, TDA357, TDA384, TDA550, TME061): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som avser läsa programmet MPLOL (MVE370)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
5) Rekommendation: Kursen är rekommenderad att läsa under årskurs två (SSY310, TME061)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.