Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 23/10-2017 em SB 20/12-2017 fm SB_MU 22/08-2018 em SB_MU
21 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 26/10-2017 fm SB 21/12-2017 fm SB_MU 31/08-2018 em SB_MU
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 11/01-2018 em M 05/04-2018 em SB_MU 23/08-2018 em M
11 MVE170 0107 E Grundläggande stokastiska processer, Tentamen 7,5 08/01-2018 em SB 04/04-2018 fm SB Ändring 28/08-2018 em SB Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 16/03-2018 fm M 05/06-2018 fm SB 28/08-2018 fm SB
11 MVE505 0116 E Diskret matematik, Tentamen 4,5 13/03-2018 em SB 08/06-2018 em SB 20/08-2018 em SB
45 TEK555 0116 E Industriell ekonomi för matematiker, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 07/06-2018 em M 24/08-2018 em SB

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 28/05-2018 fm SB Ändring 03/01-2018 fm SB Ändring 29/08-2018 em SB Ändring
Valbara kurser
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
32 SSY310 0113  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S Reglerteknik, Tentamen 4,5 31/05-2018 em SB_MU 06/10-2017 em M 31/08-2018 fm SB
30 TME061 0114  1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
30 TME061 0214 S 1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 30/05-2018 fm M 06/10-2017 em M 28/08-2018 fm M


1) Rekommendation: Kurserna behandlar centrala tillämpningar av teknisk matematik (MVE165, TME061)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.