Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2016-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 27/10-2017 fm H 20/12-2017 fm SB 23/08-2018 fm SB
28 KMB056 0106  Molekylär bioteknik, Tentamen 9,0 24/10-2017 em SB 21/12-2017 em SB 22/08-2018 fm M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KKR091 0115  1)  Bioreaktionsteknik, Laboration 2,0
21 KKR091 0215 S 1)  Bioreaktionsteknik, Tentamen 7,0 10/01-2018 fm H 06/04-2018 fm SB 24/08-2018 fm SB
28 KMB056 0206 S Molekylär bioteknik, Laboration 4,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK415 0198  2)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 08/06-2018 em SB_MU 24/08-2018 fm SB
45 IEK415 0298 S 2)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
0114 KMG042 0113  2)  Modellorganismer i molekylärbiologi, Laboration 2,0
0114 KMG042 0213 S 2)  Modellorganismer i molekylärbiologi, Tentamen 5,5 14/03-2018 em M 25/08-2018 fm SB_MU Ändring
45 TEK075 0106 E 2)  A Arbetsorganisation, Tentamen 7,5 12/03-2018 em M 07/06-2018 fm SB 31/08-2018 em M
32 TMA982 0111  2)  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S 2)  Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 16/03-2018 em SB Ändring 05/06-2018 em SB 30/08-2018 fm SB
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 28/05-2018 fm M 07/10-2017 fm M 27/08-2018 fm SB
21 KAA150 0104 S 2)  Separationsteknik, Tentamen 7,5 01/06-2018 em SB 06/10-2017 em M 29/08-2018 em M
21 KOK081 0112  2)  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 30/05-2018 fm SB_MU 06/10-2017 em M 28/08-2018 fm M
21 KOK081 0212 S 2)  Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
28 KBT175 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå, Projekt 15,0
 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser; rekommenderade kurser inför olika mastersprogram, se Utbildningsplanen. (IEK415, KAA052, KAA150, KMG042, KOK081, TEK075, TMA982): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.