Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2016-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KFK163 0115  Fysikalisk kemi, Laboration 1,5
21 KFK163 0215 S Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 25/10-2017 em M 21/12-2017 fm SB 22/08-2018 fm SB
11 TMS146 0115  Grundkurs i matematisk statistik, Laboration 1,5
11 TMS146 0215 S Grundkurs i matematisk statistik, Tentamen 6,0 21/10-2017 fm SB 19/12-2017 em SB 20/08-2018 fm SB
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 09/01-2018 fm H 05/04-2018 fm SB 21/08-2018 fm SB_MU
11 TMA683 0115  Tillämpad matematik, Projekt 1,5
11 TMA683 0215 S Tillämpad matematik, Tentamen 6,0 13/01-2018 em SB_MU 04/04-2018 fm SB_MU 23/08-2018 em SB
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KFK176 0106  Kolloid- och ytkemi, Tentamen 4,5 13/03-2018 em M 05/06-2018 fm M 29/08-2018 fm M
21 KFK176 0206 S Kolloid- och ytkemi, Laboration 1,5
28 KMB041 0110 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
28 KMB041 0210 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Tentamen 3,0
28 KMG050 0103 E Cell- och molekylärbiologi 2, Tentamen 4,5 16/03-2018 em M 08/06-2018 fm SB_MU 28/08-2018 em M
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 EEM066 0115 E Medicinska signaler och system med elektricitetslära, Tentamen 4,5 28/05-2018 fm H 06/10-2017 fm SB Ändring 30/08-2018 em M
45 KKM081 0115 S 1)  Biokemisk miljövetenskap, Tentamen 6,0 01/06-2018 fm SB_MU 05/04-2018 fm SB Ändring 24/08-2018 em SB
28 KMB041 0110 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
28 KMB041 0210 *S Metabolism och teknisk mikrobiologi, Tentamen 3,0 30/05-2018 fm M 07/10-2017 em SB 27/08-2018 em M
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.