Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2014-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 24/10-2016 fm M 20/12-2016 fm M 16/08-2017 fm SB
47 FFR166 0107 E D Mekanismerna bakom miljöförändringar, Tentamen 7,5 28/10-2016 fm SB 22/12-2016 fm M 25/08-2017 fm M
Valbara kurser
47 ENM090 0108 E 1)  A Miljökonsekvensbeskrivning, Tentamen 7,5 26/10-2016 fm M 21/12-2016 fm M 17/08-2017 em SB
47 ENM095 0108 E 2)  C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 22/10-2016 em SB 21/12-2016 em M 15/08-2017 em M
47 FFR170 0104 E 1)  B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 28/10-2016 em H 22/12-2016 em M 24/08-2017 em SB
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM015 0105 E 3)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
47 VMI010 0100 S D+ Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 10/01-2017 em SB 11/04-2017 fm SB 23/08-2017 em SB
Valbara kurser
47 ENM035 0107 E 1)  D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM130 0112 E 1)  B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 BOM060 0107 S 1)  D Miljöriskanalys för ingenjörer, Tentamen 7,5 14/03-2017 em SB 18/08-2017 fm SB
0205 UNA016 0105  1)  C+ Miljöpolitiska styrmedel, Tentamen 6,0 18/03-2017 fm M 21/08-2017 em SB
0205 UNA016 0205 S 1)  C+ Miljöpolitiska styrmedel, Övning 1,5
47 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5 16/03-2017 fm SB 09/06-2017 fm SB 22/08-2017 fm SB
Läsperiod 4
Valbara kurser
47 ENM021 0107  1)  A Tillämpad industriell ekologi, Projekt 4,5
47 ENM021 0207 S 1)  A Tillämpad industriell ekologi, Tentamen 3,0 29/05-2017 em H 15/08-2017 em SB
47 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 02/06-2017 fm SB 08/10-2016 fm M 24/08-2017 em SB
1) Obligatoriskt valbara: FFR170, ENM090, ENM035 och ENM130 rekommenderas år 2 (BOM060, ENM021, ENM035, ENM090, ENM130, FFR170, UNA016, VMI035, VTM081): 4 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Rekommenderas att läsas år 1 för studenter som följer spåret för elektroteknik. För dessa studenter flyttas FFR160 till år 2. Läs vidare om det rekommenderade spåret inom elektroteknik i utbildningsplanen. (ENM095)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.