Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK145 0107 E Quality and operations management, Tentamen 15,0 26/10-2016 fm H 22/12-2016 fm SB 18/08-2017 fm M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK150 0107 E B+ Integrated product development, Tentamen 7,5 12/01-2017 fm H 11/04-2017 em M 21/08-2017 em M
45 TEK161 0109 E D+ Design for quality, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK156 0111 E C Operations strategy, Tentamen 7,5 16/03-2017 em SB 08/06-2017 em M 23/08-2017 em SB
Valbara kurser
44 MPP126 0107  1)  A+ Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
44 MPP126 0207 * 1)  A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
45 TEK165 0107  1)  D Operations improvement project, Projekt 7,5
45 TEK170 0107  1)  Six sigma black belt, Projekt 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK290 0108 E C+ Research methodology, Tentamen 7,5 01/06-2017 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
44 MPP126 0207 *S 1)  A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
45 TEK165 0207 S 1)  D Operations improvement project, Projekt 7,5
45 TEK170 0207 S 1)  Six sigma black belt, Projekt 7,5
1) Obligatoriskt valbara: Minst en av de tre obligatoriskvalbara kurserna skall väljas (MPP126, TEK165, TEK170): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.