Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IAR061 0107 E A+ Produktutveckling - organisation, ledning och styrning, Tentamen 7,5 24/10-2016 em H 22/12-2016 em M 15/08-2017 em M
44 PPU080 0107 E B Avancerad CAD, Tentamen 7,5 29/10-2016 fm H 22/12-2016 fm SB 21/08-2017 em M
Valbara kurser
47 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 24/10-2016 fm M 20/12-2016 fm M 16/08-2017 fm SB
43 MPR034 0111  1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 25/10-2016 em M 21/12-2016 em M 15/08-2017 em M
43 MPR034 0211 S 1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
44 PPU110 0108 E 1)  C+ Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
44 PPU190 0113  1)  A Konstruktionsoptimering, Projekt 4,0
44 PPU190 0213 S 1)  A Konstruktionsoptimering, Tentamen 3,5 26/10-2016 em SB 20/12-2016 em M 14/08-2017 em M
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 PPU085 0107 E D Produktplanering - behov och möjligheter, Tentamen 7,5 11/01-2017 em M 12/04-2017 em M 17/08-2017 em M
Valbara kurser
43 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5 Kontakta examinator 12/04-2017 fm M
44 MPP091 0110 E A Ergonomi för produktutvecklare, Inlämningsuppgift 7,5
45 MTT096 0113 E 1)  A+ Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK020 0105 E 1)  B Platform development and modularization management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK261 0113  1)  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S 1)  C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 10/01-2017 fm H 11/04-2017 fm M 15/08-2017 fm M
42 TME125 0107 E 1)  A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 14/01-2017 em H 11/04-2017 fm M 25/08-2017 em M
Frivilliga kurser
44 PPU140 0109 E B Konstruktionsmetodik - en översikt, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP126 0107  A+ Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
44 MPP126 0207 * A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E 1)  B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 13/03-2017 fm M 20/12-2016 fm M Ändring 18/08-2017 em M
43 MTT120 0116 E B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5 16/03-2017 fm M
44 PPU230 0115  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
44 PPU230 0215 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
32 SSY261 0111  1)  D+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 14/03-2017 em M 07/06-2017 em M 17/08-2017 em M
32 SSY261 0211 S 1)  D+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
42 TME240 0111 E D Kompositmekanik, Tentamen 7,5 15/03-2017 fm SB_DATA Ändring 08/06-2017 fm SB_DATA Ändring 22/08-2017 fm SB_DATA Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 MPP126 0207 *S A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB136 0116  1)  B Project management, Tentamen 1,5
45 IBB136 0216  1)  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S 1)  B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK195 0107 E 1)  D Produktionsstrategi, Tentamen 7,5 30/05-2017 em M 07/10-2016 fm M 24/08-2017 fm SB
47 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 02/06-2017 fm SB 08/10-2016 fm M 24/08-2017 em SB


1) Obligatoriskt valbara: - (IBB136, IEK312, MMK221, MPR034, MTT096, PPU110, PPU190, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, TME125, VTM081): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.