Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 PPU090 0107 E 1)  C+ Teknisk design: teori och metod, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU185 0112 E 2)  D+ Ergonomi - design för alla, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
44 MPP105 0104 E 3)  A Visuell varumärkesidentitet och produktdesign, Inlämningsuppgift 7,5
Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
44 MPP036 0108 E 2) 3)  D Kognitiv ergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
44 MPP111 0109 E 3)  A Avancerad formlära, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU074 0114 * B+ Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU180 0112 E 3)  C Design för användarupplevelse, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 10/01-2017 fm H 11/04-2017 fm M 15/08-2017 fm M
42 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 14/01-2017 em H 11/04-2017 fm M 25/08-2017 em M
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 PPU095 0107 * 4)  Projekt i teknisk design, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 13/03-2017 fm M 20/12-2016 fm M Ändring 18/08-2017 em M
44 MPP020 0102 E 3)  CAD för ytmodellering, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU074 0114 * B+ Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
32 SSY261 0111  D+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 14/03-2017 em M 07/06-2017 em M 17/08-2017 em M
32 SSY261 0211 S D+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 PPU095 0107 *E 4)  Projekt i teknisk design, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
44 PPU074 0114 *E B+ Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU101 0109 E 3)  C+ Avancerad formlära med inriktning på tillverkningsteknik, Inlämningsuppgift 7,5
1) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Obligatoriskt valbara: Välj minst fyra kurser. (MPP020, MPP036, MPP105, MPP111, PPU101, PPU180): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp, MTS 4,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.