Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 26/10-2016 fm H 22/12-2016 em M 21/08-2017 fm M
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
44 PPU190 0113  A Konstruktionsoptimering, Projekt 4,0
44 PPU190 0213 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 3,5 26/10-2016 em SB 20/12-2016 em M 14/08-2017 em M
45 TEK465 0113 E A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
42 TME180 0108 * A Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5
42 TME192 0113  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
42 TME192 0213 S C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 28/10-2016 fm M 21/12-2016 fm M Kontakta examinator
42 TME235 0111 E C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 25/10-2016 fm H 22/12-2016 em M 24/08-2017 fm M
42 TME280 0116  B Förbränningsmodellering, Konstruktionsövning + lab 4,5
42 TME280 0216 S B Förbränningsmodellering, Tentamen 3,0 29/10-2016 fm M 21/12-2016 em M 18/08-2017 fm M

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
47 ENM145 0114 E C Ledarskap för hållbarhetsomställningar - förberedande kurs för Challenge Lab, Projekt 7,5
42 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 12/01-2017 fm M 12/04-2017 fm M Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 11/01-2017 em H 10/04-2017 em M 22/08-2017 em M
42 TME170 0108 E B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 13/01-2017 em M 11/04-2017 em M 25/08-2017 fm M
42 TME180 0108 *E A Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
42 TMEX04 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0109  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0209  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.