Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
42 TME225 0111 E B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 28/10-2016 em M 21/12-2016 em M 22/08-2017 fm M
42 TME235 0111 E C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 25/10-2016 fm H 22/12-2016 em M 24/08-2017 fm M
Valbara kurser
42 TME210 0110 E 1)  D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 28/10-2016 fm H Ändring 20/12-2016 fm SB Ändring 21/08-2017 fm M
42 TME230 0111 E 1)  B Strukturdynamisk modellvalidering, Tentamen 7,5
42 TME260 0112 E 1)  C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 25/10-2016 fm M 11/01-2017 fm H Ändring 18/08-2017 fm M Ändring
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0
Läsperiod 2
Valbara kurser
42 MMA092 0107 E 2)  B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 12/01-2017 fm M 12/04-2017 fm M Kontakta examinator
42 MTF072 0107 E 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 13/01-2017 fm M 10/04-2017 fm M 14/08-2017 fm M
42 MTF171 0198 E 1)  B Gasturbinteknik, Tentamen 7,5 12/01-2017 fm M 11/04-2017 fm M Kontakta examinator
42 TME141 0111 E 2)  C Strukturdynamik, Tentamen 7,5 14/01-2017 fm M 11/04-2017 fm M Kontakta examinator
42 TME146 0112  1)  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 10/01-2017 fm M 11/04-2017 fm M 18/08-2017 fm M
42 TME146 0212 S 1)  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
42 TME160 0108 E 1)  D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 10/01-2017 em M 10/04-2017 em M Kontakta examinator
42 TME250 0112 E 1)  A Finita elementmetoden - solider, Tentamen 7,5 14/01-2017 em H Ändring 10/04-2017 fm M 16/08-2017 em M
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
42 TME085 0107 E 2)  B Kompressibel strömning, Tentamen 7,5 16/03-2017 fm M 07/06-2017 fm M 16/08-2017 fm M
42 TME240 0111 E 2)  D Kompositmekanik, Tentamen 7,5 15/03-2017 fm SB_DATA Ändring 08/06-2017 fm SB_DATA Ändring 22/08-2017 fm SB_DATA Ändring
42 TME245 0111 E 2)  C Finita elementmetoden - strukturer, Tentamen 7,5 18/03-2017 fm M 14/08-2017 em M
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
42 TME131 0114 E B+ Projekt i tillämpad mekanik, Projekt 7,5
Valbara kurser
42 MHA043 0116  1)  A Materialmekanik, Laboration 4,5
42 MHA043 0216  1)  A Materialmekanik, Tentamen 1,5
42 MHA043 0316 S 1)  A Materialmekanik, Dugga 1,5 29/05-2017 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
42 MTF270 0102 E 1)  C Turbulensmodellering, Tentamen 7,5 30/05-2017 fm M 07/10-2016 em M 15/08-2017 fm M
1) Obligatoriskt valbara: Bland dessa kurser välj minst 2 under våren år 1 och hösten år 2 (MHA043, MTF171, MTF270, TME146, TME160, TME210, TME230, TME250, TME260): 2 av kurserna krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: Bland dessa kurser välj minst 3 (MMA092, MTF072, TME085, TME141, TME240, TME245): 3 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.