Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
44 PPU190 0113  A Konstruktionsoptimering, Projekt 4,0
44 PPU190 0213 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 3,5 26/10-2016 em SB 20/12-2016 em M 14/08-2017 em M
45 TEK475 0113 * 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 0,5
45 TEK475 0213  1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
42 TME210 0110 E D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 28/10-2016 fm H Ändring 20/12-2016 fm SB Ändring 21/08-2017 fm M
42 TME230 0111 E B Strukturdynamisk modellvalidering, Tentamen 7,5
42 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 25/10-2016 fm M 11/01-2017 fm H Ändring 18/08-2017 fm M Ändring
42 TME280 0116  B Förbränningsmodellering, Konstruktionsövning + lab 4,5
42 TME280 0216 S B Förbränningsmodellering, Tentamen 3,0 29/10-2016 fm M 21/12-2016 em M 18/08-2017 fm M

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM145 0114 E C Ledarskap för hållbarhetsomställningar - förberedande kurs för Challenge Lab, Projekt 7,5
42 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 12/01-2017 fm M 12/04-2017 fm M Kontakta examinator
42 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 13/01-2017 fm M 10/04-2017 fm M 14/08-2017 fm M
42 MTF171 0198 E B Gasturbinteknik, Tentamen 7,5 12/01-2017 fm M 11/04-2017 fm M Kontakta examinator
45 TEK475 0113 * 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,0
42 TME146 0112  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 10/01-2017 fm M 11/04-2017 fm M 18/08-2017 fm M
42 TME146 0212 S C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
42 TME160 0108 E D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 10/01-2017 em M 10/04-2017 em M Kontakta examinator
42 TME250 0112 E A Finita elementmetoden - solider, Tentamen 7,5 14/01-2017 em H Ändring 10/04-2017 fm M 16/08-2017 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
42 TMEX04 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0109  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0209  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.