Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
43 MMK232 0111  C Metalliska material, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 27/10-2016 em M 21/12-2016 fm M 22/08-2017 em M
43 MMK232 0211 S C Metalliska material, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
43 MTT090 0111 S B Polymera materials bearbetning och egenskaper, Tentamen 7,5 24/10-2016 fm M 22/12-2016 em M 17/08-2017 em M
Valbara kurser
43 MMK162 0111  1)  B+ Fastransformationer, del A, Tentamen 6,0 28/10-2016 em M 20/12-2016 fm M 23/08-2017 fm M
43 MMK162 0211 S 1)  B+ Fastransformationer, del B, Projekt 1,5
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
43 MMK082 0111  D Materialkaraktärisering och haverianalys, del A, Tentamen 4,0 13/01-2017 fm M Ändring 11/04-2017 fm M 24/08-2017 em M
43 MMK082 0211 S D Materialkaraktärisering och haverianalys, del B, Projekt 3,5
43 MTT100 0111  A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del A, Tentamen 6,0 11/01-2017 em H Ändring 10/04-2017 fm M Kontakta examinator
43 MTT100 0211 S A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del B, Laboration 1,5
Valbara kurser
43 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5 Kontakta examinator 12/04-2017 fm M
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 13/03-2017 fm M 20/12-2016 fm M Ändring 18/08-2017 em M
21 KBT095 0107 E C+ Korrosion, Tentamen 7,5 18/03-2017 fm M 07/06-2017 em M 22/08-2017 fm M
43 KKE013 0111  1)  Keramiska material, del A, Tentamen 6,0 15/03-2017 em M 09/06-2017 fm M 25/08-2017 em M
43 KKE013 0211 S 1)  Keramiska material, del B, Laboration 1,5
21 KPO045 0199 E Biologiska material, Tentamen 7,5 17/03-2017 em H Kontakta examinator Kontakta examinator
43 MTT120 0116 E 1)  B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5 16/03-2017 fm M
16 TIF110 0107 E D Avancerade analysmetoder, Projekt 7,5
Läsperiod 4
Valbara kurser
59 FMI040 0102 S B Halvledarfysik - material och heterostrukturer, Tentamen 7,5 02/06-2017 em M 08/10-2016 fm M 18/08-2017 em M
59 MCC080 0107 S C Vätskekristaller: fysik och tillämpningar, Tentamen 7,5 29/05-2017 fm SB Ändring 16/08-2017 fm M 07/10-2016 em SB
42 MHA043 0116  A Materialmekanik, Laboration 4,5
42 MHA043 0216  A Materialmekanik, Tentamen 1,5
42 MHA043 0316 S A Materialmekanik, Dugga 1,5 29/05-2017 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
43 MPM052 0103 E 1)  D Komposit- och nanokompositmaterial, Tentamen 7,5 02/06-2017 fm H Ändring 08/10-2016 em M 21/08-2017 em M
43 MTT047 0116 E 1)  C Metallformning och fogning, Tentamen 7,5 01/06-2017 em M 22/08-2017 fm M
43 MTT065 0109 E Inspektion och anläggningskontroll med oförstörande provning (OFP), Tentamen 7,5 29/05-2017 fm H Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
44 PPU215 0114 E 2)  A Forskningsmetodik i produktionsprojekt, Projekt 7,5
16 TIF116 0114 E A Elektromagnetiska material, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
1) Obligatoriskt valbara: MMK162 och MMK221 väljs lämpligen år 2 i programmet (KKE013, MMK162, MMK221, MPM052, MTT047, MTT120): 3 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.