Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA019 0114 E Algebra, Tentamen 7,5 27/10-2016 em L 20/12-2016 em L 14/08-2017 fm L
45 TEK345 0109  Ingenjörssmetodik, del A, Projekt 1,5
45 TEK345 0209 S Ingenjörssmetodik, del B, Projekt 6,0
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 LMA400 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 13/01-2017 em L 10/04-2017 em L 24/08-2017 fm L
45 TEK330 0109  Arbetsorganisation, Tentamen 5,0 09/01-2017 em L 12/04-2017 em L 21/08-2017 fm L
45 TEK330 0209 S Arbetsorganisation, Projekt 2,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 LMT202 0105 E Mekanik, Tentamen 7,5 13/03-2017 fm L 07/06-2017 em L 18/08-2017 fm L
44 TEK335 0109 E 1)  Hållbar utveckling, Inlämningsuppgift 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE355 0111  Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Tentamen 4,0 29/05-2017 fm L 08/10-2016 fm L 25/08-2017 fm L
11 MVE355 0211 S Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Laboration 3,5
45 TEK375 0110  Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 01/06-2017 fm L 07/10-2016 em L 15/08-2017 fm L
45 TEK375 0210 S Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.