Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMAL - MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA019 0114 E Algebra, Tentamen 7,5 27/10-2016 em L 20/12-2016 em L 14/08-2017 fm L
44 LMU421 0112  Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 2,5
44 LMU421 0212 * Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 1,3
44 PPU126 0112 * Introduktion till maskinteknik, Projekt 3,7
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 LMA400 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 13/01-2017 em L 10/04-2017 em L 24/08-2017 fm L
44 LMU421 0212 *S Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 3,7
44 PPU126 0112 *E Introduktion till maskinteknik, Projekt 3,8
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 LMT202 0105 E Mekanik, Tentamen 7,5 13/03-2017 fm L 07/06-2017 em L 18/08-2017 fm L
42 LMT834 0101 S Termodynamik och strömningsmekanik, Tentamen 7,5 16/03-2017 fm L 09/06-2017 fm L 21/08-2017 fm L
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE355 0111  Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Tentamen 4,0 29/05-2017 fm L 08/10-2016 fm L 25/08-2017 fm L
11 MVE355 0211 S Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Laboration 3,5
42 TME255 0112 E Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 02/06-2017 fm L 07/10-2016 fm L 22/08-2017 fm L
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.