Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 MMF176 0215  1)  Ingenjörsmetodik, Projekt 4,0
42 TME136 0114  Programmering i matlab, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME136 0214 S Programmering i matlab, Tentamen 2,5 25/10-2016 fm SB_DATA 21/12-2016 fm SB 18/08-2017 fm SB_DATA
11 TMV225 0108 E Inledande matematik, Tentamen 7,5 28/10-2016 em SB 22/12-2016 fm SB 23/08-2017 fm SB
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MMF176 0115  1)  Ingenjörsmetodik, Tentamen 3,0 12/01-2017 em Konf Ändring 12/04-2017 fm M 18/08-2017 fm M
44 PPU156 0114 S Datorstödd maskinkonstruktion (CAD), Tentamen 4,0 10/01-2017 fm SB_DATA 11/04-2017 fm SB_DATA 24/08-2017 fm SB_DATA
11 TMV151 0108 E Matematisk analys i en variabel, Tentamen 7,5 14/01-2017 fm M 10/04-2017 em SB 14/08-2017 fm SB
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 MTM021 0110  Statik och hållfasthetslära, Projekt 1,5
42 MTM021 0210 S Statik och hållfasthetslära, Tentamen 6,0 15/03-2017 fm M 07/06-2017 fm M 16/08-2017 fm M
11 TMV166 0108 E Linjär algebra, Tentamen 7,5 13/03-2017 em H Ändring 08/06-2017 fm SB 19/08-2017 fm SB
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
42 MTM026 0110  Hållfasthetslära, Projekt 1,5
42 MTM026 0210 S Hållfasthetslära, Tentamen 6,0 02/06-2017 fm M 08/10-2016 fm M 15/08-2017 fm M
11 MVE255 0108 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 30/05-2017 em SB 07/10-2016 fm SB 25/08-2017 fm SB
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 0,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.