Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 24/10-2016 em M Kontakta examinator 17/08-2017 fm M
37 EDA433 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA548 0116  Grundläggande programvaruutveckling, Laboration 3,0
37 TDA548 0216 S Grundläggande programvaruutveckling, Tentamen 4,5 27/10-2016 fm H 20/12-2016 fm M 14/08-2017 em M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA551 0116  Objektorienterad programmering och design, Laboration 3,0
37 TDA551 0216 S Objektorienterad programmering och design, Tentamen 4,5 10/01-2017 em Konf Ändring 10/04-2017 fm M 16/08-2017 fm SB
11 TMV200 0104 E Diskret matematik, Tentamen 7,5 13/01-2017 em M 11/04-2017 em SB 25/08-2017 em SB
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 DAT216 0114  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
60 DAT216 0214 S Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 17/03-2017 em M 09/06-2017 em M 15/08-2017 fm M
60 LSP310 0204 * 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV206 0107  Linjär algebra, Tentamen 6,0 13/03-2017 fm H Ändring 08/06-2017 fm SB 19/08-2017 fm SB
11 TMV206 0207 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
60 LSP310 0104  1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 6,0
60 LSP310 0204 *S 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA367 0109 E Objektorienterat programmeringsprojekt, Projekt 7,5
1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.