Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-09 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE012 0114  Inledande matematik, Laboration 1,5
11 MVE012 0214 S Inledande matematik, Tentamen 6,0 27/10-2016 em SB 21/12-2016 em SB 23/08-2017 fm SB
45 TEK040 0105 E 1)  Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation, Tentamen 7,5 22/10-2016 em H 22/12-2016 fm SB 25/08-2017 em M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IDY023 0106  Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, del A, Dugga 3,0 Kontakta examinator 11/04-2017 em M 17/08-2017 fm M
45 IDY023 0206  Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, del B, Projekt 3,0
45 IDY023 0306 S Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE016 0109  Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
11 MVE016 0209 S Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 11/01-2017 fm H 10/04-2017 em SB 14/08-2017 fm SB
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IDY029 0112  2)  Ekonomisk analys 2: Externanalys, del A, Dugga 3,0 Kontakta examinator 08/06-2017 em M 22/08-2017 fm M
45 IDY029 0212  2)  Ekonomisk analys 2: Externanalys, del B, Projekt 3,0
45 IDY029 0312 S 2)  Ekonomisk analys 2: Externanalys, del C, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA143 0105  Programmerade system, Tentamen 4,5 14/03-2017 fm H 09/06-2017 fm M 18/08-2017 fm M
37 TDA143 0205 S Programmerade system, Laboration 3,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE021 0109  Linjär algebra, Laboration 1,5
11 MVE021 0209 S Linjär algebra, Tentamen 6,0 01/06-2017 fm SB 08/10-2016 em SB 19/08-2017 fm SB
16 TIF190 0108  2)  Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Tentamen 6,0 03/06-2017 em H Ändring 07/10-2016 fm M 16/08-2017 fm M
16 TIF190 0208 S 2)  Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Laboration 1,5
1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.