Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-09 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
75 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,2
75 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,8
75 EMI084 0311 * Kretsanalys, Laboration 0,7
60 FSP025 0105 * Teknisk kommunikation, Projekt 1,5
60 FSP025 0205 * Teknisk kommunikation, Tentamen 2,3
11 TMV157 0112  Inledande matematik, Tentamen 6,0 27/10-2016 em SB 21/12-2016 em SB 23/08-2017 fm SB
11 TMV157 0212 S Inledande matematik, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
75 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,3 14/01-2017 fm H 12/04-2017 em M 18/08-2017 fm M
75 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,7
75 EMI084 0311 *S Kretsanalys, Laboration 0,8
60 FSP025 0105 * Teknisk kommunikation, Projekt 1,5
60 FSP025 0205 *S Teknisk kommunikation, Tentamen 2,2 26/10-2016 fm SB 22/12-2016 fm M 24/08-2017 fm SB
11 TMV137 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 11/01-2017 fm H 10/04-2017 em SB 14/08-2017 fm SB
11 TMV137 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA547 0110  Objektorienterad programmering, Laboration 2,5
37 TDA547 0210 S Objektorienterad programmering, Tentamen 5,0 17/03-2017 em H 07/06-2017 em M 15/08-2017 fm SB
11 TMV143 0116  Linjär algebra, Tentamen 6,0 13/03-2017 em SB Ändring 08/06-2017 fm SB 19/08-2017 fm SB
11 TMV143 0216 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA216 0106  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 30/05-2017 fm SB Kontakta examinator 17/08-2017 fm M
37 EDA216 0206 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
16 FFY401 0102 E Fysik, Tentamen 7,5 02/06-2017 em SB 07/10-2016 em M 16/08-2017 em M
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.