Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDES - TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 MPP057 0116  1)  Skiss- och modellteknik, Inlämningsuppgift 1,5
44 MPP083 0114 * 1)  Ingenjörsmetodik, Inlämningsuppgift 4,5
11 TMV177 0114 E Inledande matematik, Tentamen 7,5 27/10-2016 em SB 21/12-2016 em SB 23/08-2017 fm SB
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MPP057 0216  1)  Skiss- och modellteknik, Inlämningsuppgift 3,0
44 MPP083 0114 *E 1)  Ingenjörsmetodik, Inlämningsuppgift 6,0
11 TMV181 0107 E Matematisk analys i en variabel, Tentamen 7,5 11/01-2017 fm H 10/04-2017 em SB 14/08-2017 fm SB
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP057 0316 S 1)  Skiss- och modellteknik, Inlämningsuppgift 1,5
44 MPP121 0112 E Formlära, Inlämningsuppgift 6,0
11 TMV186 0107 E Linjär algebra, Tentamen 7,5 13/03-2017 em SB Ändring 08/06-2017 fm SB 19/08-2017 fm SB
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 MPP067 0108 E Datorstödd modellering, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMS063 0113 E Matematisk statistik, Tentamen 7,5 31/05-2017 fm SB 07/10-2016 fm SB 15/08-2017 em SB
 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
44 PPU106 0107 E Grafisk design och presentation, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
1) Kursen innehåller tema MTS 1,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.