Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY330 0215  Introduktion till automation och mekatronik, del B, Projekt 4,5
37 TDA540 0104 * Objektorienterad programmering, Tentamen 2,0
37 TDA540 0204 * Objektorienterad programmering, Laboration 1,5
11 TMV122 0114 E Inledande matematik, Tentamen 7,5 27/10-2016 em H 21/12-2016 em SB 23/08-2017 fm SB
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 SSY330 0115  Introduktion till automation och mekatronik, del A, Projekt 3,0
37 TDA540 0104 * Objektorienterad programmering, Tentamen 2,5 09/01-2017 em H 12/04-2017 em SB 24/08-2017 em M
37 TDA540 0204 *S Objektorienterad programmering, Laboration 1,5
11 TMV138 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 11/01-2017 fm SB 10/04-2017 em SB 14/08-2017 fm SB
11 TMV138 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 EDA217 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 15/03-2017 fm SB Kontakta examinator 17/08-2017 fm M
37 EDA217 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
11 TMV142 0112  Linjär algebra, Tentamen 6,0 13/03-2017 em M Ändring 08/06-2017 fm SB 19/08-2017 fm SB
11 TMV142 0212 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA487 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA487 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 03/06-2017 fm H Ändring 07/10-2016 em SB Ändring 18/08-2017 fm SB
11 MVE041 0108  Flervariabelmatematik, Tentamen 6,0 29/05-2017 fm SB 08/10-2016 fm SB 25/08-2017 fm M
11 MVE041 0208 S Flervariabelmatematik, Laboration 1,5
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.