Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TSLOG - SJÖFART OCH LOGISTIK Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
48 SJO585 0109 E Linjesjöfart och hamnar, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm L 05/01-2016 em L 17/08-2016 em L
45 SJO681 0113 E Transport- och distributionsekonomi, Tentamen 7,5 28/10-2015 em L 04/01-2016 em L 19/08-2016 fm L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
60 LSP272 0114 E Affärskommunikation på engelska, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
48 SJO292 0114  1)  Marina risker och försäkringar, Inlämningsuppgift 3,0
48 SJO292 0214 S 1)  Marina risker och försäkringar, Tentamen 4,5 17/03-2016 em L 09/04-2016 fm L 23/08-2016 em L
48 SJO295 0107 E 1)  Skeppsmäkleri, Tentamen 7,5 14/03-2016 em L 04/04-2016 fm L 24/08-2016 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
48 SJO337 0114  Ledarskap och management, del A, Tentamen 4,5
48 SJO337 0214 S Ledarskap och management, del B, Inlämningsuppgift 3,0

 
EXAMENSARBETE
88 SJOX09 0109  Kandidatarbete för Sjöfart och logistik, del A, Projekt 0.0      
48 SJOX09 0209  Kandidatarbete för Sjöfart och logistik, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Valbar kurs (SJO292, SJO295): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.