Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMAR - SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
48 SJO830 0114  1)  B Marin miljö och miljöstyrning, Inlämningsuppgift 4,0
48 SJO830 0214 S 1)  B Marin miljö och miljöstyrning, Tentamen 3,5 26/10-2015 em L Ändring 07/01-2016 fm L 18/08-2016 em L
Valbara kurser
42 MTF240 0199 E C Förbränningsmotorteknik, Tentamen 7,5 29/10-2015 em M 05/01-2016 em M 22/08-2016 em M
45 TEK280 0108 E C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 04/01-2016 fm H Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM015 0105 E 2)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
47 KVM013 0107  D Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S D Industriella energisystem, Tentamen 6,0 13/01-2016 em H 04/04-2016 em M 16/08-2016 em M
45 TEK490 0114  Affärsutveckling, Projekt 3,0
45 TEK490 0214 S Affärsutveckling, Tentamen 4,5 15/01-2016 fm L 07/04-2016 em L 15/08-2016 fm L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
48 SJOX06 0108  Masterexamensarbete vid Sjöfart och marin teknik, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.