Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMAR - SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
50 BOM016 0115  A Projektledning, Inlämningsuppgift 3,0
50 BOM016 0215 S A Projektledning, Inlämningsuppgift 4,5
48 SJO368 0115 E B Forskningsmetodik, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
48 SJO825 0114 E Organisation och ledarskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK480 0114 E Ekonomistyrning, Tentamen 7,5 11/01-2016 em L 06/04-2016 em L 19/08-2016 fm L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2016 em EKL 19/08-2016 em M
Valbara kurser
48 SJO292 0114  Marina risker och försäkringar, Inlämningsuppgift 3,0
48 SJO292 0214 S Marina risker och försäkringar, Tentamen 4,5 17/03-2016 em L 09/04-2016 fm L 23/08-2016 em L
48 SJO295 0107 E Skeppsmäkleri, Tentamen 7,5 14/03-2016 em L 04/04-2016 fm L 24/08-2016 fm L
48 SJO740 0111 E Marina propulsionssystem, Tentamen 7,5 19/03-2016 em L 05/04-2016 fm L 17/08-2016 fm L
48 SJO810 0113 E Sjöförsäkring och transporträtt, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
48 SJO835 0115 E A Risk- och säkerhetsstyrning, Tentamen 7,5 31/05-2016 em L 15/08-2016 em L
Valbara kurser
48 SJO790 0112 E Maskinrumsergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
48 SJO815 0113 E Havsmiljörätt, Inlämningsuppgift 7,5
48 SJO840 0115 E D Fartygskontrakt och finans, Inlämningsuppgift 7,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.