Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2014-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm H 04/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
47 FFR166 0107 E D Mekanismerna bakom miljöförändringar, Tentamen 7,5 30/10-2015 fm H 07/01-2016 fm M 26/08-2016 fm M
Valbara kurser
47 ENM090 0108 E 1)  A Miljökonsekvensbeskrivning, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm V 05/01-2016 em M 18/08-2016 em M
47 ENM095 0108 E 2)  C Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 29/10-2015 em M 05/01-2016 em H 16/08-2016 em M
47 FFR170 0104 E 1)  B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M 07/01-2016 em H 25/08-2016 em M
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM015 0105 E 3)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
47 VMI010 0100 S D Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 12/01-2016 em H 07/04-2016 fm EKL 24/08-2016 em SB
Valbara kurser
47 ENM035 0107 E 1)  D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM130 0112 E 1)  B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 BOM060 0107 S 1)  D Miljöriskanalys för ingenjörer, Tentamen 7,5 15/03-2016 em M 19/08-2016 fm SB
0205 UNA016 0105  1)  C Miljöpolitiska styrmedel, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm EKL 22/08-2016 em M
0205 UNA016 0205 S 1)  C Miljöpolitiska styrmedel, Övning 1,5
47 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5 17/03-2016 fm M Ändring 08/04-2016 fm M Ändring 23/08-2016 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
47 ENM021 0107  1)  A Tillämpad industriell ekologi, Projekt 4,5
47 ENM021 0207 S 1)  A Tillämpad industriell ekologi, Tentamen 3,0 30/05-2016 em EKL 16/08-2016 em M
47 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 03/06-2016 fm H 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em M


1) Obligatoriskt valbara: FFR170, ENM090, ENM035 och ENM130 rekommenderas år 2 (BOM060, ENM021, ENM035, ENM090, ENM130, FFR170, UNA016, VMI035, VTM081): 4 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Rekommenderas att läsas år 1 för studenter som följer spåret för elektroteknik. För dessa studenter flyttas FFR160 till år 2. Läs vidare om det rekommenderade spåret inom elektroteknik i utbildningsplanen. (ENM095)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.