Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2014-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
47 ENM090 0108 E A Miljökonsekvensbeskrivning, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm V 05/01-2016 em M 18/08-2016 em M
47 FFR170 0104 E B Framtida hållbara energisystem, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M 07/01-2016 em H 25/08-2016 em M

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM035 0107 E D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM130 0112 E B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5
47 ENM145 0114 E C Ledarskap för hållbarhetsomställningar - förberedande kurs för Challenge Lab, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.