Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT175 0109 * Fördjupning i elektroniksystem, Projekt 3,5
37 EDA122 0107  C Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em M 18/08-2016 em M
37 EDA122 0207 S C Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
37 EDA283 0115  B Parallella datorsystem, Projekt 3,0
37 EDA283 0215  B Parallella datorsystem, Inlämningsuppgift 3,0
37 EDA283 0315 S B Parallella datorsystem, Laboration 1,5
59 FKA196 0106 S B Grunderna i mikro- och nanoteknologi, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M 04/01-2016 em M
59 MCC055 0107 S C Optoelektronik, Tentamen 7,5 29/10-2015 em H 05/01-2016 em M 18/08-2016 fm M
59 MCC086 0111  1)  A Mikroelektronik, Tentamen 3,0 26/10-2015 fm V 04/01-2016 fm H 15/08-2016 fm M
59 MCC086 0211  1)  A Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S 1)  A Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE136 0111  D Analys av stokastiska signaler, Tentamen 6,0 28/10-2015 em V 05/01-2016 em H 15/08-2016 em SB
11 MVE136 0211 S D Analys av stokastiska signaler, Laboration 1,5
59 SSY085 0107 E D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V 07/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 26/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
50 VTA135 0198 E Audioteknik och akustik, Tentamen 7,5 28/10-2015 em V Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 11/01-2016 em M Ändring 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
37 DAT116 0111 E C Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
37 DAT175 0109 *E Fördjupning i elektroniksystem, Projekt 4,0
37 EDA092 0106  A Operativsystem, Tentamen 6,0 13/01-2016 fm M 05/04-2016 em M 16/08-2016 em SB
37 EDA092 0206 S A Operativsystem, Laboration 1,5
47 ENM060 0107 E A Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 7,5 11/01-2016 em SB Ändring 05/04-2016 em M 23/08-2016 em M
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC100 0108 S A Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 7,5 16/01-2016 em H 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 em SB
59 MCC121 0111  B Mikrovågsteknik, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S B Mikrovågsteknik, Tentamen 6,0 15/01-2016 em H 04/04-2016 em EKL 24/08-2016 em SB
59 MCC125 0112 E C Projekt i trådlös kommunikation, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S B Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 15/01-2016 em H 06/04-2016 fm M 26/08-2016 em M
59 MKM110 0104 S C Mikrosystemteknik, Tentamen 7,5 16/01-2016 fm SB Ändring 04/04-2016 fm M 25/08-2016 em M
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2016 em H 07/04-2016 em M 23/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Ges på svenska. För D-studenter. (MCC086)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.