Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT093 0113  C Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2015 fm V 07/01-2016 em M 15/08-2016 fm M
37 MCC091 0111  B Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 29/10-2015 fm M 05/01-2016 fm M 22/08-2016 fm M
37 MCC091 0211  B Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC091 0311 S B Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA122 0107  1) 2)  C Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em M 18/08-2016 em M
37 EDA122 0207 S 1) 2)  C Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT110 0107 E D Konstruktionsmetodik för elektroniksystem, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1)  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1)  A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 11/01-2016 em M Ändring 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
37 DAT116 0111 E 1)  C Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
59 MKM105 0104 S 1)  B Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 15/01-2016 em H 06/04-2016 fm M 26/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 * C Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA222 0106  1)  B Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 22/08-2016 em M
37 EDA222 0206 S 1)  B Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S C Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 16/03-2016 em M 28/05-2016 fm SB 15/08-2016 em SB
59 MCC045 0107 S A Fotonik, Tentamen 7,5 14/03-2016 em H Ändring 07/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 07/04-2016 em M 16/08-2016 em M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 *E C Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT277 0115  1)  B Energieffektiva datorsystem, Laboration 2,0
37 DAT277 0215  1)  B Energieffektiva datorsystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT277 0315 S 1)  B Energieffektiva datorsystem, Tentamen 2,0
37 EDA481 0112  3)  Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 02/06-2016 em SB 04/04-2016 em M 19/08-2016 fm M
37 EDA481 0212 S 3)  Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
59 MCC052 0112  A Laserteknik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Ändring 18/08-2016 fm M
59 MCC052 0212  A Laserteknik, Laboration 1,5
59 MCC052 0312 S A Laserteknik, Projekt 1,5
32 SSY150 0107 S B Multimedia- och videokommunikation, Tentamen 7,5 30/05-2016 fm M 07/04-2016 fm M 18/08-2016 em SB
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 01/06-2016 em M 07/04-2016 em M 26/08-2016 em M
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 01/06-2016 em SB Ändring 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M


1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser (DAT105, DAT116, DAT277, EDA122, EDA222, MKM105): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (EDA122)
3) Rekommendation: Ges på svenska. För E-studenter som inte läst denna kurs tidigare (EDA481)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.