Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT147 0114 E C Teknisk rapportskrivning inom Datorer, Nätverk och System, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT060 0106 E D Matematisk logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 27/10-2015 em H 04/01-2016 em H Ändring 15/08-2016 em SB
37 EDA283 0115  B Parallella datorsystem, Projekt 3,0
37 EDA283 0215  B Parallella datorsystem, Inlämningsuppgift 3,0
37 EDA283 0315 S B Parallella datorsystem, Laboration 1,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 26/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 em H 22/08-2016 em M
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 11/01-2016 em M Ändring 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
37 LEU420 0101 S B Router och switchteknik, Projekt 7,5
37 TDA183 0108 E A Beräkningsmodeller, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm M 07/04-2016 em M
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 14/01-2016 em H Ändring 06/04-2016 fm SB Ändring
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 05/04-2016 em EKL 23/08-2016 em M
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 14/01-2016 em M 07/04-2016 em M
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.