Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA122 0107  C Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em M 18/08-2016 em M
37 EDA122 0207 S C Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  B Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S B Datornätverk, Tentamen 6,0 30/10-2015 em H 05/01-2016 em M 25/08-2016 em SB
Valbara kurser
37 EDA283 0115  1) 2)  B Parallella datorsystem, Projekt 3,0
37 EDA283 0215  1) 2)  B Parallella datorsystem, Inlämningsuppgift 3,0
37 EDA283 0315 S 1) 2)  B Parallella datorsystem, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 EDA092 0106  A Operativsystem, Tentamen 6,0 13/01-2016 fm M 05/04-2016 em M 16/08-2016 em SB
37 EDA092 0206 S A Operativsystem, Laboration 1,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  3)  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 3)  A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 11/01-2016 em M Ändring 04/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 15/01-2016 em H 06/04-2016 fm M 17/08-2016 em M
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
37 LEU420 0101 S B Router och switchteknik, Projekt 7,5
37 TDA183 0108 E A Beräkningsmodeller, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm M 07/04-2016 em M
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 14/01-2016 em H Ändring 06/04-2016 fm SB Ändring
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 05/04-2016 em EKL 23/08-2016 em M
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 14/01-2016 em M 07/04-2016 em M
37 TDA596 0107  3)  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TDA596 0207 S 3)  C Distribuerade system, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 EDA222 0106  3)  B Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 22/08-2016 em M
37 EDA222 0206 S 3)  B Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  3)  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S 3)  C Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
37 TDA297 0107  1)  A Distribuerade system, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 16/03-2016 fm M 19/08-2016 em M
37 TDA297 0207 S 1)  A Distribuerade system, fortsättningskurs, Laboration 0,0
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2016 em M 22/08-2016 em M

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT277 0115  B Energieffektiva datorsystem, Laboration 2,0
37 DAT277 0215  B Energieffektiva datorsystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT277 0315 S B Energieffektiva datorsystem, Tentamen 2,0
37 EDA421 0108  1)  C Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,5
37 EDA421 0208 S 1)  C Parallella och distribuerade realtidssystem, Tentamen 3,0 02/06-2016 em M
37 EDA491 0107  1)  B Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 30/05-2016 fm M 04/04-2016 em EKL 26/08-2016 em M
37 EDA491 0207 S 1)  B Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
32 SSY145 0107 S C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 02/06-2016 em M 05/04-2016 em EKL 26/08-2016 em M
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  A Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S A Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 01/06-2016 em SB Ändring 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
37 TIN173 0115  D Artificiell intelligens, Projekt 5,0
37 TIN173 0215 S D Artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 2,5 01/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: Välj minst två av dessa kurser (EDA283, EDA421, EDA491, TDA297): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 efter att de obligatoriska kurserna EDA122 and EDA387 har lästs (EDA283)
3) Obligatoriskt valbara: Välj minst två av dessa kurser (DAT105, EDA222, EDA263, TDA596): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.