Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
TIPMA - INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-16 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Samhällsbyggnadsteknik, Teknik, Sjöfartsteknik, Naturvetenskap eller Arkitektur.

 

Förkunskaper:

Rekommenderade kurser: Management, Ekonomi och/eller Juridik.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med programmet är att ge pedagogisk bredd och djup i studien av projektledning med särskild hänvisning till att hantera ett projekt från början till slut, driftsättning, drift och underhåll i ett internationellt sammanhang. Det skapar ett forum för utbyte av idéer mellan dem som har utbildats i olika discipliner och länder.

 

Lärandemål:

Efter att ha genomgått programmet ska studenten kunna: 
1. Beskriva och förklara teoretiska principer, metoder och färdigheter för att effektivt hantera projekt inom dynamiska företagsmiljöer. 
2. Analysera och formulera lösningar på komplexa problem inom projektledningsområdet. 
3. Kommunicera, reflektera över och hantera ansvarsfullt ledarskap tillämpas på komplexa situationer. 
4. Analysera strategiska ledningsfrågor i samband med effektiv projekt kommunikation, information och kunskapshantering. 
5. Analysera och hantera tvärvetenskapliga och mångkulturella team.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Den master examensarbete (30 hp) ska behandla ett tydligt definierat ämne inom området projektledning och internationell projektledning, och kan ske tillsammans med industri eller som ett forskningsprojekt. Det kan ske på Chalmers eller vid Northumbria University.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Industriell ekonomi eller Samhällsbyggnadsteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik

 
Övrig information:
 

Programmet drivs som ett samarbete mellan Chalmers och Northumbria University i Newcastle upon Tyne, Storbritannien. Programmet arbetar utifrån två undervisade terminer på Chalmers och en vid Northumbria, och examensarbetet utförs vid någon av platserna. Samarbetet mellan Chalmers och Northumbria stärker internationella inslaget genom att kräva att studera i två länder.
 
Studenten har att följa både Chalmers och Northumbria's regler för att kunna få en dubbel examen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.