Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
TIPMA - INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
50 BOM016 0115  A Projektledning, Inlämningsuppgift 3,0
50 BOM016 0215 S A Projektledning, Inlämningsuppgift 4,5
50 LBT451 0107 E Projektpsykologi, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
50 BOM050 0107 E Organisationbaserad projektledning, Projekt 7,5
50 LBT431 0107 E A Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm H 05/04-2016 fm SB 25/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
50 BOM030 0107 E A Ledarskap och kommunikation, Projekt 7,5
50 BOM070 0107 E D Strategiskt management, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
50 BOM055 0107 E A Internationella projekt, Projekt 7,5
Valbara kurser
50 BOM090 0108 E D Kunskap och lärande i projektorganisationer, Projekt 7,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.