Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY226 0114 * D Projektkurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik, Projekt 1,5
Valbara kurser
37 DAT093 0113  C Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2015 fm V 07/01-2016 em M 15/08-2016 fm M
37 EDA122 0107  C Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em M 18/08-2016 em M
37 EDA122 0207 S C Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
47 ENM055 0107 E D Elektriska drivsystem 1, Tentamen 7,5 27/10-2015 em M 04/01-2016 em H Ändring 22/08-2016 em SB
32 ESS076 0107  A Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 5,0 26/10-2015 em H 04/01-2016 em M 25/08-2016 fm M
32 ESS076 0207 S A Olinjär och adaptiv reglering, Laboration 2,5
42 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 28/10-2015 em M 05/01-2016 em H 25/08-2016 fm M
16 FFR135 0100 E B Artificiella neurala nätverk, Inlämningsuppgift 7,5
47 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm H 04/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
21 KBT115 0107 S B Avancerad kemisk reaktionsteknik, Tentamen 7,5 29/10-2015 fm V 04/01-2016 fm M 23/08-2016 fm M
21 KBT130 0107 E C Cellulosateknik, Tentamen 7,5 24/10-2015 fm M 07/01-2016 fm E Ändring 17/08-2016 fm SB
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 26/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
32 SSY320 0114  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Projekt 3,0
32 SSY320 0214 S B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK475 0113 * 1)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 0,5
45 TEK475 0213  1)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY226 0114 *S D Projektkurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik, Projekt 6,0
Valbara kurser
37 DAT110 0107 E D Konstruktionsmetodik för elektroniksystem, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT116 0111 E C Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
42 MMA092 0107 E B Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm M 08/04-2016 fm M Kontakta examinator
45 MTT096 0113 E A Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY235 0109  A Reglerteori, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 3,0
32 SSY235 0209 S A Reglerteori, avancerad kurs, Tentamen 4,5 16/01-2016 em M 05/04-2016 em M 16/08-2016 em M
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
45 TEK475 0113 * 1)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 4,0
42 TME146 0112  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 12/01-2016 fm M 07/04-2016 fm M 19/08-2016 fm M
42 TME146 0212 S C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
42 TME170 0108 E B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 15/01-2016 em H 07/04-2016 em M 26/08-2016 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 ENM075 0107 E A Elektriska drivsystem 2, Tentamen 7,5 16/03-2016 fm EKL 04/04-2016 em EKL 19/08-2016 em M

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
11 MVEX03 0108  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      
44 PPUX05 0108  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
32 SSYX04 0108  Masterexamensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0109  Masterexamensarbete vid Signaler och system, del A, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0209  Masterexamensarbete vid Signaler och system, del B, Examensarbete 30.0      
42 TMEX04 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.