Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A Modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2015 fm H 07/01-2016 em H 22/08-2016 fm M
32 ESS101 0207 S A Modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY165 0107  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 24/10-2015 fm M 05/01-2016 fm M Ändring 26/08-2016 fm M
32 SSY165 0207 S C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
Valbara kurser
47 ENM050 0107 E B Analys av elkraftsystem, Tentamen 7,5 30/10-2015 em V 05/01-2016 em H 18/08-2016 fm M
32 ESS076 0107  1)  A Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 5,0 26/10-2015 em H 04/01-2016 em M 25/08-2016 fm M
32 ESS076 0207 S 1)  A Olinjär och adaptiv reglering, Laboration 2,5
32 SSY320 0114  1)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Projekt 3,0
32 SSY320 0214 S 1)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 4,5
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2016 em M 02/04-2016 em EKL 26/08-2016 fm M
Valbara kurser
47 ENM060 0107 E A Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 7,5 11/01-2016 em SB Ändring 05/04-2016 em M 23/08-2016 em M
47 ENM100 0108 E D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 12/01-2016 em EKL Ändring 04/04-2016 em EKL 24/08-2016 em SB
16 FFR120 0199 E D Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
47 KVM013 0107  D Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S D Industriella energisystem, Tentamen 6,0 13/01-2016 em H 04/04-2016 em M 16/08-2016 em M
42 MMA092 0107 E B Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm M 08/04-2016 fm M Kontakta examinator
42 MMF062 0103  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
42 MMF062 0203 S D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 12/01-2016 em H 04/04-2016 em M 16/08-2016 fm M
44 MPR271 0107 E 1)  C Simulering av produktionssystem, Projekt 7,5
32 SSY130 0107 S 1)  D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2016 em H 07/04-2016 em M 23/08-2016 em M
37 TDA567 0114  A Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S A Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 11/01-2016 em EKL Ändring 05/04-2016 em M
45 TEK240 0107 E B Produktionslogistik, Tentamen 7,5 16/01-2016 fm H Ändring 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA947 0103  1)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 12/01-2016 fm H 05/04-2016 fm H Ändring 25/08-2016 fm SB Ändring
42 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 16/01-2016 em H 05/04-2016 em M 26/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 ENM065 0107 E C Drift av elkraftsystem, Tentamen 7,5 19/03-2016 fm H 06/04-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
42 FFR125 0199 * Autonoma agenter, Tentamen 3,0
21 KBT110 0107 S C Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi, Tentamen 7,5 15/03-2016 fm EKL Kontakta examinator 25/08-2016 fm M
32 SSY096 0114 E C Bildanalys, Tentamen 7,5 19/03-2016 fm EKL 04/04-2016 em EKL 15/08-2016 em M
32 SSY156 0115 S 1)  A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY280 0111  1)  D Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning + lab 4,5
32 SSY280 0211 S 1)  D Modellprediktiv reglering, Tentamen 3,0 18/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 16/08-2016 fm M
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
37 TDA231 0101 E D Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
37 TDA416 0105  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 14/03-2016 fm SB 18/08-2016 fm M
37 TDA416 0205 S Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
42 TME095 0107 E B Hybridfordon och deras reglering, Tentamen 7,5 18/03-2016 em H 04/04-2016 fm H Ändring 23/08-2016 fm M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY190 0107  C Inbyggda styrsystem, Tentamen 5,0 02/06-2016 em M 04/04-2016 fm EKL 18/08-2016 fm M
32 SSY190 0207 S C Inbyggda styrsystem, Laboration 2,5
Valbara kurser
47 ENM070 0107 E A Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 30/05-2016 em M 05/04-2016 em EKL 26/08-2016 em M
42 FFR125 0199 *E Autonoma agenter, Tentamen 4,5 15/03-2016 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KAA102 0107 S D Avancerad separationsteknik, Tentamen 7,5 03/06-2016 fm EKL 06/04-2016 fm H Ändring 25/08-2016 fm SB
44 MPR213 0111 E B Robotteknik och automation, Tentamen 7,5 02/06-2016 fm M 07/04-2016 em M 18/08-2016 em M
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 E Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 30/05-2016 fm H Ändring 22/08-2016 em M Ändring
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
32 SSY220 0108  1)  D Händelsediskret styrning och optimering, Tentamen 5,0 28/05-2016 fm M 06/04-2016 em EKL 24/08-2016 fm M
32 SSY220 0208 S 1)  D Händelsediskret styrning och optimering, Laboration 2,5
32 SSY230 0108  D Systemidentifiering, Tentamen 4,5 31/05-2016 em EKL 05/04-2016 em M Kontakta examinator
32 SSY230 0208 S D Systemidentifiering, Laboration 3,0
42 TME102 0111  B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del A, Tentamen 4,5 02/06-2016 fm M 04/04-2016 fm M 18/08-2016 fm M
42 TME102 0211 S B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del B, Projekt 3,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
32 SSY240 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 1, Projekt 4,5
32 SSY245 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: OBS: ESS076 & SSY320 rekommenderas år 2. (ESS076, MPR271, MVE165, SSY130, SSY156, SSY220, SSY280, SSY320, TDA206, TMA947): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.