Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK410 0111 E A Supply chain management, Tentamen 6,0 28/10-2015 fm V 07/01-2016 em H 25/08-2016 fm M
45 TEK415 0111 E B Purchasing and supply management I, Tentamen 6,0 30/10-2015 em H 05/01-2016 em M 26/08-2016 em M
45 TEK426 0112 * D Term paper & seminars, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK122 0111 E A Freight transport systems, Tentamen 6,0 11/01-2016 em H 05/04-2016 fm H 17/08-2016 em M
45 TEK420 0111 E C Operations planning and control, Tentamen 6,0 16/01-2016 fm H Ändring 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB
45 TEK426 0112 *E D Term paper & seminars, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK435 0111 E C Production flow management, Tentamen 7,5 15/03-2016 fm M 22/08-2016 em SB
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2016 em EKL 19/08-2016 em M
45 ITR585 0104 S A Ledning och styrning av fysisk distribution, Tentamen 7,5 19/03-2016 em M 06/04-2016 fm EKL 23/08-2016 em SB
45 TEK216 0112  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 17/03-2016 fm M 04/04-2016 em M 18/08-2016 fm M
45 TEK216 0212 S B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 18/03-2016 fm SB Ändring 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em SB

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK116 0110 E B Customer relationships, Tentamen 7,5 02/06-2016 fm M 08/04-2016 em EKL 16/08-2016 em M
Valbara kurser
45 ISM030 0104 E C Service contract management, Tentamen 7,5 31/05-2016 fm H 05/04-2016 fm H 24/08-2016 fm M
45 ITR362 0114 E 1)  C Hållbar logistik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E Organisatoriskt beteende, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK236 0111 E 2)  C Socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK306 0113 E A Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader, Laboration 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 01/06-2016 em EKL 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 fm M


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.