Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK145 0107 E Quality and operations management, Tentamen 15,0 28/10-2015 fm M 07/01-2016 fm H Ändring 19/08-2016 fm SB

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK150 0107 E B Integrated product development, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 22/08-2016 em SB
45 TEK161 0109 E D Design for quality, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK156 0111 E C Operations strategy, Tentamen 7,5 17/03-2016 em H 07/04-2016 em M 24/08-2016 em SB
Valbara kurser
44 MPP126 0107  1)  A Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
44 MPP126 0207 * 1)  A Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
45 TEK165 0107  1)  D Operations improvement project, Projekt 7,5
45 TEK170 0107  1)  Six sigma black belt, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK290 0108 E C Research methodology, Tentamen 7,5 02/06-2016 em H Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
44 MPP126 0207 *S 1)  A Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
45 TEK165 0207 S 1)  D Operations improvement project, Projekt 7,5
45 TEK170 0207 S 1)  Six sigma black belt, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Minst en av de tre obligatoriskvalbara kurserna skall väljas (MPP126, TEK165, TEK170): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.