Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 TEK280 0108 E C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 04/01-2016 fm H Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V 05/01-2016 em M 18/08-2016 em SB Ändring
45 TEK430 0111 E A Change management and improvement processes, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK460 0113 E B Improving healthcare service design and delivery, Tentamen 7,5
45 TEK495 0114 E A Design och innovation, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK020 0105 E B Platform development and modularization management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK240 0107 E B Produktionslogistik, Tentamen 7,5 16/01-2016 fm H Ändring 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
45 TEK320 0108 E 1)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK405 0111 E D Organisatoriskt beteende - orientering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 18/03-2016 fm SB Ändring 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em SB

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 01/06-2016 em EKL 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 fm M

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.