Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK230 0107 E D Lean produktion, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
43 MTT090 0111 S B Polymera materials bearbetning och egenskaper, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm M 07/01-2016 em H 18/08-2016 em M
44 PPU080 0107 E B Avancerad CAD, Tentamen 7,5 30/10-2015 fm H 07/01-2016 fm M 22/08-2016 em SB
44 PPU110 0108 E C Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
32 SSY165 0107  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 24/10-2015 fm M 05/01-2016 fm M Ändring 26/08-2016 fm M
32 SSY165 0207 S C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
45 TEK430 0111 E A Change management and improvement processes, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM145 0114 E C Ledarskap för hållbarhetsomställningar - förberedande kurs för Challenge Lab, Projekt 7,5
43 MMK082 0111  D Materialkaraktärisering och haverianalys, del A, Tentamen 4,0 15/01-2016 fm H 07/04-2016 fm M 25/08-2016 em M
43 MMK082 0211 S D Materialkaraktärisering och haverianalys, del B, Projekt 3,5
44 MPR271 0107 E C Simulering av produktionssystem, Projekt 7,5
43 MTT106 0113 E D Skärteknik, Projekt 7,5
44 PPU171 0114 E A Industriellt projektarbete, Projekt 7,5
32 SSY292 0115  B Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem, Projekt 2,5
32 SSY292 0215 S B Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem, Tentamen 5,0 11/01-2016 fm M 05/04-2016 fm H 19/08-2016 em SB
45 TEK240 0107 E B Produktionslogistik, Tentamen 7,5 16/01-2016 fm H Ändring 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
43 MTTX04 0108  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
44 PPUX05 0108  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.