Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
47 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm H 04/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
43 MMK232 0111  C Metalliska material, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 29/10-2015 em H 05/01-2016 fm M Ändring 23/08-2016 em M
43 MMK232 0211 S C Metalliska material, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
43 MPR034 0111  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 27/10-2015 em M 05/01-2016 em M 16/08-2016 em M
43 MPR034 0211 S D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
44 PPU110 0108 E C Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
44 PPU190 0113  A Konstruktionsoptimering, Projekt 4,0
44 PPU190 0213 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 3,5 28/10-2015 fm M 04/01-2016 em M 15/08-2016 em M
45 TEK475 0113 * 1)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 0,5
45 TEK475 0213  1)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM015 0105 E 1)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
47 ENM145 0114 E C Ledarskap för hållbarhetsomställningar - förberedande kurs för Challenge Lab, Projekt 7,5
42 MMA092 0107 E B Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm M 08/04-2016 fm M Kontakta examinator
43 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5 Kontakta examinator 14/01-2016 fm H Ändring
44 MPP091 0110 E A Ergonomi för produktutvecklare, Inlämningsuppgift 7,5
45 MTT096 0113 E A Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK020 0105 E B Platform development and modularization management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
45 TEK475 0113 * 1)  C Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 4,0
42 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 16/01-2016 em H 05/04-2016 em M 26/08-2016 em M
42 TME170 0108 E B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 15/01-2016 em H 07/04-2016 em M 26/08-2016 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
44 PPUX05 0108  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.