Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IAR061 0107 E A Produktutveckling - organisation, ledning och styrning, Tentamen 7,5 26/10-2015 em H 05/01-2016 em M 16/08-2016 em M
44 PPU080 0107 E B Avancerad CAD, Tentamen 7,5 30/10-2015 fm H 07/01-2016 fm M 22/08-2016 em SB
Valbara kurser
47 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm H 04/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
43 MPR034 0111  1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 27/10-2015 em M 05/01-2016 em M 16/08-2016 em M
43 MPR034 0211 S 1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
44 PPU110 0108 E 1)  C Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
44 PPU190 0113  1)  A Konstruktionsoptimering, Projekt 4,0
44 PPU190 0213 S 1)  A Konstruktionsoptimering, Tentamen 3,5 28/10-2015 fm M 04/01-2016 em M 15/08-2016 em M
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 PPU085 0107 E D Produktplanering - behov och möjligheter, Tentamen 7,5 13/01-2016 em H Ändring 08/04-2016 em M Ändring 18/08-2016 em M Ändring
Valbara kurser
43 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5 Kontakta examinator 14/01-2016 fm H Ändring
44 MPP091 0110 E A Ergonomi för produktutvecklare, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK020 0105 E 1)  B Platform development and modularization management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK261 0113  1)  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S 1)  C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
42 TME125 0107 E 1)  A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 16/01-2016 em H 05/04-2016 em M 26/08-2016 em M
Frivilliga kurser
44 PPU140 0109 E B Konstruktionsmetodik - en översikt, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP126 0107  A Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
44 MPP126 0207 * A Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E 1)  B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2016 em EKL 19/08-2016 em M
44 PPU230 0115  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
44 PPU230 0215 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
32 SSY261 0111  1)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 15/03-2016 em M 05/04-2016 em H Ändring 18/08-2016 em M
32 SSY261 0211 S 1)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
42 TME240 0111 E D Kompositmekanik, Tentamen 7,5 16/03-2016 fm M Ändring 06/04-2016 fm E Ändring 23/08-2016 fm SB_DATA Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 MPP126 0207 *S A Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB135 0104  1)  B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK195 0107 E 1)  D Produktionsstrategi, Tentamen 7,5 31/05-2016 em M Kontakta examinator 25/08-2016 fm M
47 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 03/06-2016 fm H 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em M

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs


1) Obligatoriskt valbara: MPR034, PPU190 och PPU110 väljs år 2 (IBB135, IEK312, MMK221, MPR034, PPU110, PPU190, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, TME125, VTM081): 3 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.