Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IDY045 0104 * 1)  Strategy and innovation project course, Projekt 3,8
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
45 TEK280 0108 E 1)  C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 04/01-2016 fm H Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E 1)  D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V 05/01-2016 em M 18/08-2016 em SB Ändring
45 TEK460 0113 E B Improving healthcare service design and delivery, Tentamen 7,5
45 TEK495 0114 E A Design och innovation, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IDY045 0104 *E 1)  Strategy and innovation project course, Projekt 3,7
45 TEK240 0107 E B Produktionslogistik, Tentamen 7,5 16/01-2016 fm H Ändring 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB
45 TEK320 0108 E 1) 2)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK405 0111 E 3)  D Organisatoriskt beteende - orientering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2016 em EKL 19/08-2016 em M
45 ITR585 0104 S A Ledning och styrning av fysisk distribution, Tentamen 7,5 19/03-2016 em M 06/04-2016 fm EKL 23/08-2016 em SB
45 TEK211 0113  C Hantering av varumärkesidentiteter, Laboration 3,0
45 TEK211 0213 S C Hantering av varumärkesidentiteter, Tentamen 4,5 15/03-2016 fm EKL 05/04-2016 fm H 15/08-2016 em SB
45 TEK216 0112  1)  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 17/03-2016 fm M 04/04-2016 em M 18/08-2016 fm M
45 TEK216 0212 S 1)  B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  1)  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S 1)  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 18/03-2016 fm SB Ändring 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em SB

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 ISM030 0104 E 1)  C Service contract management, Tentamen 7,5 31/05-2016 fm H 05/04-2016 fm H 24/08-2016 fm M
45 ITR362 0114 E 4)  C Hållbar logistik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E 3)  Organisatoriskt beteende, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK236 0111 E 2)  C Socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 01/06-2016 em EKL 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 fm M

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: minst två av de sju kurserna skall väljas (IDY045, ISM030, TEK216, TEK280, TEK315, TEK320, TEK350): 2 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK030, TEK405)
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.