Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IDY040 0104 E Technological change and economic transformation, Tentamen 7,5 29/10-2015 em H 07/01-2016 fm M 24/08-2016 em SB
45 IPR010 0104 E B Managing development projects, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK017 0115 E D Strategi, Tentamen 7,5 15/01-2016 em M 05/04-2016 fm H 22/08-2016 em M
45 TEK405 0111 E D Organisatoriskt beteende - orientering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK010 0105 E C Creating new business, Tentamen 7,5 15/03-2016 fm EKL 05/04-2016 em H Ändring 22/08-2016 em SB
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2016 em EKL 19/08-2016 em M
45 ITR585 0104 S A Ledning och styrning av fysisk distribution, Tentamen 7,5 19/03-2016 em M 06/04-2016 fm EKL 23/08-2016 em SB
45 TEK216 0112  1)  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 17/03-2016 fm M 04/04-2016 em M 18/08-2016 fm M
45 TEK216 0212 S 1)  B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  1)  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S 1)  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 18/03-2016 fm SB Ändring 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em SB

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK190 0107 E B Research design and methods, Tentamen 7,5
Valbara kurser
45 ISM030 0104 E 1)  C Service contract management, Tentamen 7,5 31/05-2016 fm H 05/04-2016 fm H 24/08-2016 fm M
45 ITR362 0114 E 2)  C Hållbar logistik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK236 0111 E 3)  C Socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK306 0113 E A Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader, Laboration 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 01/06-2016 em EKL 04/04-2016 em EKL 22/08-2016 fm M


1) Rekommendation: En av de sju obligatoriskvalbara kurserna inom programmet (ISM030, TEK216, TEK350)
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.