Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2013-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT093 0113  C Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2015 fm V 07/01-2016 em M 15/08-2016 fm M
47 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
43 EEK221 0108 E 2)  D Tillämpade elektromagnetiska beräkningar, Projekt 7,5
47 ENM095 0108 E 2)  C Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 29/10-2015 em M 05/01-2016 em H 16/08-2016 em M
32 ESS076 0107  A Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 5,0 26/10-2015 em H 04/01-2016 em M 25/08-2016 fm M
32 ESS076 0207 S A Olinjär och adaptiv reglering, Laboration 2,5
32 ESS101 0107  A Modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2015 fm H 07/01-2016 em H 22/08-2016 fm M
32 ESS101 0207 S A Modellering och simulering, Laboration 3,0
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
37 MCC091 0111  B Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 29/10-2015 fm M 05/01-2016 fm M 22/08-2016 fm M
37 MCC091 0211  B Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC091 0311 S B Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 26/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 27/10-2015 em V 05/01-2016 em M 18/08-2016 em SB Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
47 EEK201 0108 E 2)  C Avreglerade elmarknader, Tentamen 7,5 15/01-2016 em H Ändring 07/04-2016 em EKL 26/08-2016 fm M
47 ENM035 0107 E D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM100 0108 E 2)  D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 12/01-2016 em EKL Ändring 04/04-2016 em EKL 24/08-2016 em SB
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2016 em H 07/04-2016 em M 23/08-2016 em M
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2016 em M 02/04-2016 em EKL 26/08-2016 fm M
47 VMI010 0100 S D Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 12/01-2016 em H 07/04-2016 fm EKL 24/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
43 MTTX04 0108  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Obligatorisk kurs - välj ett kurstillfälle (EEK150). Kursen krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: För årskurs 2 (EEK201, EEK221, ENM095, ENM100): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.