Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2013-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 ENM050 0107 E B Analys av elkraftsystem, Tentamen 7,5 30/10-2015 em V 05/01-2016 em H 18/08-2016 fm M
47 ENM055 0107 E D Elektriska drivsystem 1, Tentamen 7,5 27/10-2015 em M 04/01-2016 em H Ändring 22/08-2016 em SB
Valbara kurser
42 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM060 0107 E A Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 7,5 11/01-2016 em SB Ändring 05/04-2016 em M 23/08-2016 em M
43 MTT035 0107 S D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 07/04-2016 em M 17/08-2016 em M
Valbara kurser
42 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 ENM065 0107 E 1)  C Drift av elkraftsystem, Tentamen 7,5 19/03-2016 fm H 06/04-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
47 ENM075 0107 E 1)  A Elektriska drivsystem 2, Tentamen 7,5 16/03-2016 fm EKL 04/04-2016 em EKL 19/08-2016 em M
43 MTT060 0109  2)  B Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
43 MTT060 0209 S 2)  B Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 18/03-2016 em EKL 06/04-2016 em M 19/08-2016 fm M
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 07/04-2016 em M 16/08-2016 em M
47 VMI035 0101 S B Miljömanagement, Tentamen 7,5 17/03-2016 fm M Ändring 08/04-2016 fm M Ändring 23/08-2016 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
47 ENM070 0107 E 1)  A Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 30/05-2016 em M 05/04-2016 em EKL 26/08-2016 em M
43 MTT040 0107 S 1)  D Högspänningsteknik 2, Tentamen 7,5 03/06-2016 fm H 06/04-2016 em M 15/08-2016 fm M
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 01/06-2016 em M 07/04-2016 em M 26/08-2016 em M
42 TME047 0214 S Chalmers formula student, Projekt 12,0
47 VTM081 0199 S D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 03/06-2016 fm H 08/04-2016 fm EKL 25/08-2016 em M


1) Obligatoriskt valbara: För årskurs 1 (ENM065, ENM070, ENM075, MTT040): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.