Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
11 TMA362 0101 E 1)  Fourieranalys, Tentamen 7,5 24/10-2015 fm V 04/01-2016 fm H Ändring 15/08-2016 fm SB Ändring
11 TMA401 0101 E 1)  Funktionalanalys, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm V 07/01-2016 fm H 27/08-2016 fm SB Ändring
42 TME225 0111 E 1)  B Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 05/01-2016 em M 23/08-2016 fm M
42 TME235 0111 E 1)  C Solidmekanik, Tentamen 7,5 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em H 25/08-2016 fm M
11 TMS150 0103 E Statistisk databehandling, Projekt 7,5
11 TMS165 0104 E 1)  Stokastisk analys, Tentamen 7,5 27/10-2015 fm V 04/01-2016 em M 19/08-2016 fm SB Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 12/01-2016 fm H 05/04-2016 fm H Ändring 25/08-2016 fm SB Ändring
Valbara kurser
28 KMG060 0107 E Systembiologi, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm H 07/04-2016 fm M 23/08-2016 em SB
11 MVE140 0107 E 1)  Sannolikhetsteorins grunder, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm M 07/04-2016 em H Ändring fm J
11 MVE170 0107 E Grundläggande stokastiska processer, Tentamen 7,5 11/01-2016 em H 06/04-2016 em H Ändring 26/08-2016 em SB Ändring
11 MVE190 0108 E Linjära statistiska modeller, Tentamen 7,5 14/01-2016 fm M Kontakta examinator 25/08-2016 em SB Ändring
11 MVE220 0108 E Finansiell risk, Tentamen 7,5
11 TMA462 0101 E 2)  Waveletanalys, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE155 0107 E Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 15/03-2016 em H Ändring 07/06-2016 em M Ändring 22/08-2016 fm SB Ändring
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 16/03-2016 em M Ändring 10/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring
Valbara kurser
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi 1, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE360 0111 E C Bioinformatik, Tentamen 7,5 14/03-2016 fm EKL 04/04-2016 fm EKL 26/08-2016 fm SB
11 TMA521 0197 E 2)  Storskalig optimering, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 E Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 30/05-2016 fm H Ändring 22/08-2016 em M Ändring
Valbara kurser
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 02/06-2016 em H Ändring 05/04-2016 em EKL Ändring 17/08-2016 fm SB Ändring
11 MVE165 0107 E Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
11 TMS016 0101 E Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 01/06-2016 fm M Ändring Kontakta examinator 24/08-2016 em SB Ändring
11 TMS087 0114  Finansiella tidsserier, Tentamen 2,5 03/06-2016 em H Ändring 04/04-2016 fm H Ändring 19/08-2016 em M Ändring
11 TMS087 0214  Finansiella tidsserier, del B, Projekt 2,5
11 TMS087 0314 S Finansiella tidsserier, del A, Projekt 2,5


1) Obligatoriskt valbara: Tre av kurserna inom parentesen till höger måste väljas (MVE140, TMA362, TMA401, TME225, TME235, TMS165): 3 av kurserna krävs för examen
2) Ges vartannat år
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.