Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 PPU090 0107 E 1)  C Teknisk design: teori och metod, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU185 0112 E 2)  D Ergonomi - design för alla, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
44 MPP105 0104 E 3)  A Visuell varumärkesidentitet och produktdesign, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
44 MPP036 0108 E 2) 3)  D Kognitiv ergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
44 MPP111 0109 E 3)  A Avancerad formlära, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU074 0114 * B Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU180 0112 E 3)  C Design för användarupplevelse, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK261 0113  C Business marketing and purchasing, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Business marketing and purchasing, Tentamen 5,5 12/01-2016 fm M 06/04-2016 fm M 16/08-2016 fm M
42 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 16/01-2016 em H 05/04-2016 em M 26/08-2016 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 PPU095 0107 * 4)  Projekt i teknisk design, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2016 em EKL 19/08-2016 em M
44 MPP020 0102 E 3)  CAD för ytmodellering, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU074 0114 * B Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
32 SSY261 0111  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 15/03-2016 em M 05/04-2016 em H Ändring 18/08-2016 em M
32 SSY261 0211 S D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 PPU095 0107 *E 4)  Projekt i teknisk design, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB135 0104  B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
44 PPU074 0114 *E B Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU101 0109 E 3)  C Avancerad formlära med inriktning på tillverkningsteknik, Inlämningsuppgift 7,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs


1) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Obligatoriskt valbara: MPP036 och MPP105 rekommenderas att välja år 2. (MPP020, MPP036, MPP105, MPP111, PPU101, PPU180): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp, MTS 4,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.