Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDCF - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
50 BOM135 0108 E 1)  Fastighetsekonomi, Tentamen 7,5 28/10-2015 fm V 07/01-2016 fm M 17/08-2016 fm SB
45 IBY015 0199 E 1)  C Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning, Tentamen 7,5 24/10-2015 fm M 05/01-2016 em M 24/08-2016 fm M
45 IEK312 0111 E 1)  B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 30/10-2015 em H 07/01-2016 em H 19/08-2016 em M

Läsperiod 2
Valbara kurser
50 LBT431 0107 E 1)  A Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Tentamen 7,5 13/01-2016 fm H 05/04-2016 fm SB 25/08-2016 em SB
45 TEK285 0108 E 1)  D Logistics and supply chain management, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 23/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
50 BOM030 0107 E 1)  A Ledarskap och kommunikation, Projekt 7,5
50 BOM070 0107 E 1)  D Strategiskt management, Projekt 7,5
50 BOM185 0115  1)  C Design management, Projekt 2,0
50 BOM185 0215 S 1)  C Design management, Projekt 5,5
47 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5 17/03-2016 fm M Ändring 08/04-2016 fm M Ändring 23/08-2016 fm M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
50 BOM025 0107 E 1)  C Effektiva byggproduktionsprocesser, Projekt 7,5
50 BOM055 0107 E 1)  A Internationella projekt, Projekt 7,5
50 BOM090 0108 E 1)  D Kunskap och lärande i projektorganisationer, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
55 ARKX03 0108  Masterexamensarbete vid Arkitektur, Examensarbete 30.0      
55 ARKX60 0109  Masterexamensarbete vid Arkitektur, del A, Examensarbete 30.0      
55 ARKX60 0209  Masterexamensarbete vid Arkitektur, del B, Examensarbete 30.0      
50 BOMX02 0108  Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0109  Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del A, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0209  Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst två väljas under våren år 1 och hösten år 2 (BOM025, BOM030, BOM055, BOM070, BOM090, BOM135, BOM185, IBY015, IEK312, LBT431, TEK285, VMI035): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.